ERANTZUNIK GABEKO ERASO GEHIAGORIK EZ! SEXU-INDARKERIA EZ DA JAI BAT!

ERANTZUNIK GABEKO ERASO GEHIAGORIK EZ! SEXU-INDARKERIA EZ DA JAI BAT!

San Ferminetan denak ez baituelako balio.

Gazte Komunistak-Juventudes Comunistas erakundetik orain dela hainbat urteetan zehar San Ferminetan zehar gertatzen ari diren sexu-erasoen aurrean gure gaitzezpenik sakonena plazaratu nahi dugu.

Kultura matxista, gure gizarteari berez lotutakoa, Txupinazora doazen emakumeekin nola grinatzen den ikusi behar izan dugu berriz ere. Denok ikusi baititugu emakumeon irudiak gizon baten bizkarrera igota, erdi biluzik, hamarka eskuk euren arropak apurtu eta eskura duten bere gorputzeko edozein atal ukitzen duten bitartean. Gizonek arauak ezartzen dituzten jai hasiera bat ikusi dugu, nahiz eta gero “urdangak” emakumeak izan. Egoera hau edozein gauean gertatuko balitz, sexu-eraso bat izango litzateke argi eta garbi. Baina ez San Ferminetan, badirudielako aste honetan zehar denak balio duela.

Honako sexu-jazarpenek, publikoki legezkotzat jotzen direnak “jende guztia mozkortuta egoteagatik eta jaiak direnez”, emakumearen gaineko gizonezko mendekotasunean oinarritutako betiereko eredu patriarkala normalizatzen besterik ez du egiten. Zergatik ez dugu ikusi emakume mordo bat biluztutako gizon baten gorputzaren gainean jauzten? Akaso, emakumeok, biluztutako gorputz bat bere baimenik gabe ukitzeko legitimotzat ikusten al ditugu geure buruak? Neska horiek borondatez arropak kentzea erabaki badute ere, hori ez da zenbait gizonek beraiena ez den gorputz batekin gehiegikeriaz jokatzeko erabaki dezaten gonbidapen bat, emakume horrek baimena ematen duen ala ez galdetu gabe. Bere gainera oldartzen dira eta kitto.

Ez zaigu axola emakume batek borondatez –kasurik hoberenean- gizon baten bizkarrera igo izana, ezta borondatez ere kamiseta kentzea erabaki izana. Hori ez da delitu bat. Sexu-jazarpena, ostera, bai. Eta honako botere-ezberdintasuneko erlazioetatik eratorritako egoerak dira kritikatzen ditugunak .

Esaten ohi denez, emakumeak gara nola janztea eta arropak norekin kentzea erabakitzen dugunak, baina baita ere, nork, non eta noiz ukitzen gaituen erabakitzen dugunak.

Eta hedabideak, hiritarron bozgorailu izan beharrean, eta urtez urte legezkotzat jotzen diren abusu hauek salatu beharrean, ez zuten inolako zalantzarik izan ikurriña erraldoi batek jaiei hasiera eman izana eguneko berririk garrantzitsuena bihurtzerakoan.

ERANTZUNIK GABEKO ERASO GEHIAGORIK EZ! SEXU-INDARKERIA EZ DA JAI BAT!

San Ferminetan denak ez baituelako balio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡NI UNA AGRESIÓN MÁS SIN RESPUESTA, LA VIOLENCIA SEXUAL NO ES UNA FIESTA!

Y es que en San Fermines no todo vale.

Desde Gazte Komunistak-Juventudes Comunistas queremos manifestar nuestro más profundo rechazo ante las agresiones sexuales que se vienen sucediendo, desde hace años, durante los San Fermines.

Una vez más tenemos que presenciar cómo la cultura machista, intrínsecamente ligada a nuestra sociedad, se ceba con las mujeres que acuden al Txupinazo. Y es que todas y todos hemos visto las imágenes de mujeres subidas a hombros de un hombre, semi desnudas, mientras decenas de manos rompen sus ropas y manosean cualquier parte del cuerpo de ella que esté a su alcance. Un arranque de fiestas en donde son los hombres quienes ponen las reglas, aunque luego las “guarras” sean ellas. Si esta situación se diese cualquier noche, sería claramente una agresión sexual. Pero en San Fermines no, porque parece que durante esta semana, aquí todo vale.

Estos acosos sexuales, legitimados públicamente en tanto que “todo el mundo está borracho y son fiestas”, no hacen sino normalizar un perpetuo sistema patriarcal y de dominación masculina sobre la mujer. Y es que, ¿por qué no hemos visto en ningún momento una multitud de mujeres arrojándose sobre el cuerpo desnudo de un hombre? ¿Nos sentimos legitimadas para tocar un cuerpo desnudo sin su consentimiento? Por mucho que estas chicas hayan decidido voluntariamente quitarse la ropa, esto no es una invitación para que varios hombres decidan abusar de un cuerpo que no es el suyo, sin preguntar en ningún momento si la mujer en cuestión lo consiente. Simplemente se abalanzan.

No nos importa si una mujer ha decidido voluntariamente -en el mejor de los casos-, subirse a hombros de un hombre, ni tampoco nos importa si ha decidido, voluntariamente también, quitarse la camiseta. Esto no constituye ningún delito. El acoso sexual, sin embargo, sí. Y son estas situaciones de desiguales relaciones de poder las que criticamos.

Como se suele decir, somos nosotras las que decidimos cómo nos vestimos y con quién nos desvestimos, pero también las que decidimos quién queremos que nos toque, dónde y cuándo.

Y los medios de comunicación, en vez de alzarse como altavoces de la ciudadanía y denunciar estos abusos legitimados año tras año, no dudaron en hacer de la noticia del día que una ikurriña gigante dio el pistoletazo de salida a las fiestas.

¡NI UNA AGRESIÓN MÁS SIN RESPUESTA, LA VIOLENCIA SEXUAL NO ES UNA FIESTA!

Y es que en San Fermines no todo vale.

 

Gazte Komunistak-Juventudes Comunistas