Zeuk Daukazu Giltza Topaketak

Zeuk Daukazu Giltza

Gazte Mogimendu  Etxebizitza Topaketak

Azaroak 10 Kukutza Gaztetxean

Egitaratua:

10:30 - Hitzaldia - Nekane Jurado, Iñaki Uriarte

14:00 - Bazkaria

16:00 -  Mahai Ingurua - Etxegorri, Vivienda Digna, Okupazio bulegoa, Etxebizitza Gustiontzat, lg

18:00 -  Eztabaida

http://zeukdaukazugiltza.blogspot.com

 ZDG

 

Presentación y Programa Jornada Zeuk daukazu giltza

Zeuk daukazu giltza!

Etxebizitzarako eskubidea urraturik darrai gizartearen gehiengoarentzat. Pertsona asko dira beraien lehenengo sarbidea lortzen ez dutenak, baita alokairu edota hipotekei aurre egiteko gehiegizko egin beharreko ordainketak direla eta beraien ekonomiak txirotuak ikusten dutenak ere. Urraketak gizatalde askori era larrian eragiten die (bazterketa soziala pairatzen duten pertsonak, etorkinak, gutxieneko baztertuak), baina argi dago talderik kaltetuena gazteena dela. Bilbo hirian pairatzen dugun egoera ez da batere ezberdina.

Etxebizitza askeen gehiegizko salneurriek, alokairuen eskaintza eskas eta garestiak baita administrazio publikoetatik abiatzen diren politiken urritasun edo desegokitasunak oso egoera txarrean uzten dute gazteria. Izan ere praktikan ezin dugu gure bizi proiektuak autonomiaz eta askatasunez garatu, are gehiago egoera honi lan merkatuan pairatzen diren prekarietate eta esplotazio egoerak kontuan hartzen baldin baditugu. Milaka dira Bilbon bere bizitza autonomoa epe luzez atzeratu behar duten gazteak. Pobreziari eta Giza Ezberdintasunari buruzko Inkestari erreparatuz ezkutu-pobreziaz hitz egiten ari garela esan genezake, pertsona hauek ez daude Etxebideren zerrendetan, halere, oinarrizko eskubidea urraturik daukate. Bestalde asko eta asko dira ere beraien biziak ahal dutena baino askoz ere handiagoak diren ordainketek baldintzaturik ikusten dituztenak, hots hipotekak suposatzen duten sokei lotuta daudenak. Salneurriek eta interes tasak gora egiten duten heinean pertsona ugarik pairatzen dituzten txirotasun egoerek areagotu eta larritzen dira. Ez dakigu higiezin burbuilak eztanda egingo duen ala ez; dakiguna, ordea, hilero gure gastuei aurre egiteko atera behar ditugun kontuak, horiek bai eztanda egiten dutela. Gazte ikuspegitik haratago etxebizitzarako eskubidearen urraketa genero perspektibatik ere begiratu behar dugu. Gaur egungo bizileku-ereduak praktikan etxe erosiz eta bikoteka emantzipatzera behartzen gaituela ikusita eta kontuan harturik ere emakumeak (bereziki emakume gazteak) soldatetan pairatzen dituzten diskriminazioak erraz uler dezakegu nola bihurtzen den etxebizitza beraien gizonezko bikoteekiko menpekotasun harremanak betikotzeko elementu.

Etxebizitzarako eskubidea hainbeste lege-testuren babespean egonda, nola liteke gauden egoeran egotea? Bilbon, Hego Euskal Herri osoan bezala, etxebizitza bermatu beharreko eskubide sozial baino inbertsiorako ondasun ekonomikoa izan da, eta lurzorua ondasun publikoa baino espekulaziora utzitako salgai huts. Kolore guztietako politikoek, maila ezberdinetako administrazioek, bankak, eraikuntzako eta hirigintza sustapenerako enpresaburuek,…. Hauek denak ateratzen dira onuradun egoera honetatik. Politikoen ekintza-ezak (zurikeria ez denean), eskubide izan behar zena merkatuaren logikaren menpe utziz, izan da gazteriaren txirotasuna eragile ekonomikoen neurrigabeko onura bihurtu duena.

Uste dugu egoera honen aurrean gazteriak hitza hartu behar duela, horrexegatik “Zeuk Daukazu Giltza izenpetutako hausnarketa eta eztabaida jardunaldia antolatu dugu. Berau hiriko gazte mugimendu osoari baita gazteriari oro har zuzendu nahi diegu. Beti izan da gazteria aldaketa sozialen oinarri eta bultzatzaile, egoera honen aurrean gazteria ere aurrea hartu eta bere iritzi eta proposamenak plazaratu behar ditu. Asko gara etxebizitzarako eskubidearen bermaketaren aldeko borrokan gabiltzan taldeak, baina askoz gehiago izan behar dugu. Hau dela eta jardunaldian parte har dezaten, gazte guztiei luzatu nahi diegu gonbidapena.

Bilboko Okupazio Mugimendua, Eraldatu, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Gazte Komunistak, Gazte Komunisten Batasuna, Ikasle Abertzaleak, Iratzarri, Plataforma Vivienda Digna de Euskadi.

Zeuk daukazu giltza!

El derecho a la vivienda sigue siendo una realidad de vulneración para la mayor parte de la sociedad. Muchas son las personas que no pueden lograr un primer acceso a una casa como también lo son quienes ven sus economías empobrecidas a causa de pagos abusivos tanto de hipotecas como de rentas de alquiler. La vulneración afecta a muchos sectores sociales de manera grave (personas excluidas, inmigrantes, minorías marginadas, ...), pero, sin duda, el sector más afectado es el de la juventud. La realidad que se vive en la ciudad de Bilbao no es distinta.

Los desmedidos precios de la vivienda libre, la escasa oferta de alquileres y la carestía de estos unida a la escasez e inadecuación de las políticas que se ponen en marcha desde las administraciones públicas, dejan a la juventud en una situación en la que es prácticamente imposible desarrollar nuestros proyectos vitales con autonomía y en libertad, más aún si sumamos a esta realidad la situación de precariedad y explotación generalizadas en el mercado de trabajo. Miles de jóvenes de Bilbao no se pueden emancipar y tienen que postergar el inicio de su vida independiente de manera indefinida. Según la calificación de la Encuesta de Pobreza y Desigualdad Social, estamos hablando de una realidad de pobreza encubierta. Son personas que no figuran en los listados de etxebide, pero que igualmente ven uno de sus derechos fundamentales vulnerado. Otras muchas personas ven su vida condicionada por pagos muy superiores a los que podrían realizar y atados a la soga de por vida que suponen las hipotecas. A medida que los precios suben y las tasas de interés repuntan esta realidad de empobrecimiento masivo se va recrudeciendo. Puede que la burbuja inmobiliaria no explote, pero lo que sí explotan todos los meses son las cuentas que muchas personas jóvenes tienen que resolver para poder hacer frente a todos sus pagos. Además, la vulneración del derecho a la vivienda tiene que ser vista desde una perspectiva no sólo juvenil sino también de género. El actual modelo residencial prácticamente nos obliga a emanciparnos en pareja, teniendo en cuenta la discriminación que en cuestiones salariales perciben las mujeres (y especialmente las mujeres jóvenes), esto supone un elemento más para perpetuar la dependencia respecto de sus parejas.

¿Si el derecho a la vivienda está garantizado en numerosos textos legales, cómo es posible que nos encontremos en esta situación? En Bilbao, como en el conjunto de Hego Euskal Herria, la vivienda ha sido antes un bien económico de inversión que un derecho social ha garantizar, y el suelo más que un bien común una mercancía sometida a la especulación. Políticos de todos los colores, administraciones de todos los niveles, banca, empresariado de la construcción y la promoción inmobiliaria son quienes salen ganando de esta situación. La inacción (cuando no corrupción) de la clase política, dejando en manos de la lógica del mercado lo que nunca debería haber estado, es lo que ha provocado que el empobrecimiento de la juventud se trasforme en beneficio desorbitado de los agentes económicos.

Consideramos que ante esta situación la juventud tiene que tomar la palabra, por eso bajo el lema “Zeuk daukazu giltza!” (“Tú tienes la llave!”) hemos organizado unas jornadas de reflexión y debate conjunto dirigidas tanto al movimiento juvenil de la ciudad como al conjunto de la juventud. La juventud ha sido siempre motor de los cambios sociales, y ante la problemática de la vivienda tiene que ser la juventud quien tome la iniciativa y traslade sus pronunciamientos y propuestas. Somos muchos los grupos y organizaciones que venimos reivindicando el derecho a la vivienda para todas las personas, pero tenemos que ser muchos más. Por eso invitamos a todas las personas jóvenes a participar en la jornada de debate que tendrá lugar el día 10 de Noviembre desde las 11:30 de la Mañana en el Gaztetxe Kukutza de Rekalde.

Bilboko Okupazio Mugimendua, Eraldatu, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Gazte Komunistak, Gazte Komunisten Batasuna, Ikasle Abertzaleak, Iratzarri, Plataforma Vivienda Digna de Euskadi

Programa:
11:30 – 14:00
Nekane Jurado - Economista
Iñaki Uriarte - Arquitecto
14:00 – 16:00
Comida Popular
16:00 – 17:30
Experiencias y Alternativas
17:30 – 20:00
Debate y Conclusiones
Colectivos Organizadores
Bilboko Okupazio Mugimendua
Eraldatu
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Gazte Komunistak
Gazte Komunisten Batasuna
Ikasle Abertzaleak
Iratzarri
Plataforma Vivienda Digna de Euskadi
Segi

Más información

etxebizitzatopaketak@gmail.com